Verbeter de wereld, begin bij de Denkbubbels

Voor scholen

Frum combineert kennis en ervaring met innovatieprocessen met zeer uitgebreide inhoudelijke kennis over leren en onderwijs. Hierdoor kan ze niet alleen begeleiding geven bij de stappen van een innovatie- of visietraject, maar kan Frum ook suggesties geven over de inhoudelijke mogelijkheden.  Frum levert altijd maatwerk en stemt de vorm en inhoud af op de organisatie en de wensen van de directie en het team. Ze werkt naast projecten het basisonderwijs, aan projecten in het voortgezet onderwijs, MBO, HBO en op de Universiteiten.

Een belangrijke kwaliteit van Frum is dat ze een complexe werkelijkheid kan vertalen naar een overzichtelijk geheel waarin voor alle betrokkenen duidelijk wordt wat de koers is, wat hun rol daarin kan zijn en hoe ze dit in praktijk kunnen toepassen.

Frum geeft daarnaast nationaal en internationaal interactieve lezingen en workshops over onderwerpen die gerelateerd zijn aan maatschappelijke trends en haar filosofie over onderwijs. Frum inspireert met nieuwe ideeën en maakt deze meteen zo praktisch dat ze meteen toegepast kunnen worden door het publiek. Haar passie en bevlogenheid werken aanstekelijk.

De meeste lezingen en workshops kunnen als maatwerk aangepast worden aan de wensen van de organisatie. De lezingen en workshops kunnen zowel online als live gegeven worden.

Begeleiding innovatietrajecten en visietrajecten

Frum combineert kennis en ervaring met innovatieprocessen met zeer uitgebreide inhoudelijke kennis over leren en onderwijs. Hierdoor kan ze niet alleen begeleiding geven bij de stappen van een innovatie- of visietraject, maar kan Frum ook advies of suggesties geven over de didactische of pedagogische mogelijkheden. Met de werkwijze die Frum ontwikkeld heeft in het Horizontaal en het Verticaal Innovatie Model, wordt vernieuwen en leren overzichtelijk en behapbaar voor het hele team. Deze trajecten zijn altijd maatwerk en worden daarmee afgestemd op de organisatie en de wensen van de directie en het team.

Een belangrijke kwaliteit van Frum is dat ze een complexe werkelijkheid kan vertalen naar een overzichtelijk geheel waarin voor alle betrokkenen duidelijk wordt wat de koers is, wat hun rol daarin kan zijn en hoe ze dit in praktijk kunnen toepassen.

Lezingen en Workshops

Frum geeft nationaal en internationaal interactieve lezingen en workshops over onderwerpen die gerelateerd zijn aan maatschappelijke trends en haar filosofie over onderwijs. Frum inspireert met nieuwe ideeën en maakt deze meteen zo praktisch dat ze meteen toegepast kunnen worden door het publiek. Haar passie en bevlogenheid werken aanstekelijk.

De meeste lezingen en workshops kunnen als maatwerk aangepast worden aan het publiek (bijv. PO, VO, MBO of HBO/WO of per vakgebied zoals geschiedenis, economie, e.d.). De lezingen en workshops kunnen zowel online als live gegeven worden.

Interactieve lezing Curious minds - over hersenen en leren

Waarom is het eigenlijk nodig om je onderwijs te vernieuwen? Tijdens deze interactieve lezing deelt Frum allerlei wetenschappelijke inzichten over hersenen en leren met de deelnemers. Zij koppelt dit direct aan praktische tips en toepassingen waarmee je je onderwijs in praktijk meteen kunt verbeteren.

Interactieve lezing over Universele leerprincipes

Leren en onderwijs zijn aan veel trends en ontwikkelingen onderhevig. Echter, de manier waarop mensen genetisch zijn aangelegd om te leren is door de eeuwen heen niet echt veranderd. Tijdens deze lezing bespreekt Frum ongeveer 15 universele leerprincipes die ook vandaag de dag nog een belangrijk uitgangspunt zouden moeten zijn bij het ontwerpen van onderwijs en leersituaties. Aan de hand van voorbeelden zal ze een koppeling maken tussen de praktijk en deze universele leerprincipes.

Interactieve lezing Trends voor de toekomst: Leren en innoveren in de 21e eeuw

Er gebeurt veel in de wereld en de ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Dit betekent dat er ook andere eisen aan onderwijs gesteld worden. Robotisering, Artificiële intelligentie, Covid-19, internationalisatie en politieke en maatschappelijke verschuivingen hebben allemaal invloed op wat en hoe we kunnen leren. Tijdens deze lezing belicht Frum deze ontwikkelingen en geeft ze handvatten hoe je hier in je onderwijspraktijk op aan kunt sluiten.

Interactieve lezing: Leidinggeven aan innovatie

Aandacht is de basis voor al het leren. Als je wilt dat je team blijft leren en innoveren, is het goed om eerst eens te onderzoeken hoe je aandacht vormgeeft in je team en je organisatie. Tijdens deze lezing worden de verschillende aspecten van aandacht toegelicht en kun je als deelnemer steeds je eigen organisatie en team langs de meetlat leggen. Na deze interactieve lezing heb je een lijst met nieuwe inzichten en aandachtspunten waarmee je met je team aan de slag kunt. Ook krijg je handvatten om de talenten in je team beter te benutten.

Workshop aandacht

Aandacht is de basis voor het creëren van welbevinden en betrokkenheid, en dit zijn belangrijke voorwaarden om tot leren te komen. Tijdens deze workshop krijg je handvatten hoe je aandacht vorm kunt geven in je lessen en in de interactie met je leerlingen. De verschillende aspecten van aandacht worden toegelicht. Hiervan uit maak je een plan hoe je deze inzichten kunt toepassen bij je eigen leerlingen.

Workshop pedagogische docentvaardigheden

Alle docenten en leerkrachten hebben tijdens hun opleiding natuurlijk aandacht besteed aan pedagogische vaardigheden. Tijdens deze workshop diepen we deze kennis en vaardigheden verder uit. Aan bod komen onder andere gesprekstechnieken, interactieve observaties, groeimindset, eigenaarschap van de leerkracht en de leerling en positieve omgang met gedragsproblemen.

Workshop Hoe wordt je school een lerende organisatie?

Hoe maak je van de school een lerende organisatie? Tijdens deze workshop gaan de deelnemers aan de hand van het Horizontaal en het Verticaal Innovatie Model aan de slag met innovatiewensen in hun eigen school. Hierbij wordt een koppeling gemaakt tussen de visie van de school en de ontwikkeldoelen in het schoolplan en jaarplan. Dit wordt vertaald naar overzichtelijke en praktische doelen die haalbaar en toetsbaar zijn. Ook wordt gekeken naar de ontwikkelcyclus binnen een schooljaar en de continue ontwikkelcyclus. 

Workshop Doelgericht werken

Als je je onderwijs wilt vernieuwen, dan is het startpunt dat je weet aan welke doelen je lessen moeten voldoen. Zodra je hier inzicht in hebt, dan geeft je dat ruimte om keuzes te maken voor andere werkvormen, onderwerpen of organisatie. Tijdens deze workshop leer je hoe je een vanuit een overzicht van de doelen je lessen kunt vormgeven. Hierbij wordt het Fundamenteel Leer Model als basis gebruikt.

Workshop Differentiatie en werkvormen

Differentiatie is vaak een grote hobbel voor docenten: Hoe differentieer je tijdens je lessen zodat je recht doet aan je leerlingen op een manier die ook behapbaar is voor jou als docent. We onderscheiden vier vormen van differentiatie: differentiatie op tempo, niveau, onderwerp en werkvormen. Tijdens deze workshop leren deelnemers hoe zij op eenvoudige wijze deze vormen van differentiatie kunnen integreren in hun reguliere lessen. Daarnaast kan er geoefend worden met diverse differentiatievormen. 

Workshop Denkbubbels in je les

Tijdens deze workshop krijg je inzicht hoe je de Denkbubbels kunt integreren in je lessen. Hierop aansluitend oefen je meteen met allerlei werkvormen gekoppeld aan de Denkbubbels die je kunt toepassen in je onderwijs.

Workshop Onderzoekend lezen, luisteren en kijken met de Denkbubbels

Onderzoekend lezen, luisteren en kijken is door Frum van Egmond ontwikkeld als alternatief voor begrijpend lezen. Het wordt ook breder ingezet dan alleen bij tekstbegrip. Bij Onderzoekend lezen, luisteren en kijken gaan leerlingen op 4 lagen aan de slag met het onderzoeken van de betekenis van een tekst, film of verhaal. Eerst wordt aandacht gegeven aan de algemene strekking van de tekst, film of verhaal. Daarna wordt ingezoomd op de betekenis van details. Vervolgens wordt de tekst, film of het verhaal gekoppeld aan de context er omheen. Ten slotte wordt onderzocht wat de persoonlijke relevantie is van de informatie uit de tekst, film of het verhaal. Het onderzoeken van de tekst, film of het verhaal wordt gekoppeld aan de Denkbubbelvragen.

Voor bedrijven

Inmiddels kan Frum uit ervaring bevestigen dat leren bij bedrijven bijna hetzelfde gaat als in het onderwijs. Sinds 8 jaar begeleidt Frum innovatietrajecten en persoonlijke ontwikkeltrajecten bij diverse organisaties in binnen- en buitenland. Veel bedrijven worstelen hoe zij tot een lerende organisatie kunnen komen en hoe zij de talenten van hun medewerkers optimaal kunnen inzetten. […]

Lees meer

Ideeën

Denkbubbels

Fundamenteel leermodel

Gouden regels van aandacht

Horizontaal en verticaal innovatiemodel

De Noordwijkse Methode

Sluiten

Denkbubbels

De Denkbubbels zijn een set vragen waarmee je informatie op alle mogelijke manieren kunt onderzoeken. Het uitgangspunt hierbij is dat als je nadenkt, je aan het leren bent en nieuwe hersenverbindingen maakt. De Denkbubbels stimuleren nieuwsgierigheid en verwondering. Ook kun je met de Denkbubbels kritisch denken en probleemoplossend vermogen verbeteren en integreren in je onderwijs. Daarnaast worden de Denkbubbels ook veel ingezet als uitgangspunt voor innovatietrajecten, visietrajecten en als basis voor diagnostische gesprekken, zorggesprekken of therapeutische gesprekken. De volgende onderliggende concepten horen bij de Denkbubbels:

 • Onthouden en begrijpen
 • Onderzoek en kritische informatieverwerking
 • Verbanden leggen
 • Perspectief nemen
 • Persoonlijke relevantie
 • Waardebepaling
 • Creatief denken

De Denkbubbels kunnen gekoppeld worden aan een variëteit van werkvormen zoals mondelinge en schriftelijke communicatie (taal), onderzoekend en begrijpend lezen, ICT, kunst, muziek, theater, ICT, bewegend leren en coöperatief leren.

 

Sluiten

Fundamenteel leermodel

Het Fundamenteel Leer Model verdeelt de onderdelen van een leercyclus in duidelijke stappen. Per stap kun je als leerkracht of als ontwerper keuzes maken. Hierdoor kun je vanuit het onderwerp dat je wil behandelen kiezen welke doelen je centraal wilt stellen en hoe je nieuwe informatie aan wilt bieden. Vervolgens kun je deze informatie aan de hand van de Denkbubbels op alle mogelijke manieren onderzoeken. Dit kun je combineren met een werkvorm of vaardigheid waarmee je de nieuwe informatie toepast. De leercyclus wordt afgesloten met een reflectie op wat er geleerd is, zodat er weer nieuwe doelen gesteld kunnen worden. Het Fundamenteel Leer Model maakt differentiatie op niveau, tempo, inhoud en werkvormen erg eenvoudig. Bij elke stap van het Fundamenteel Leer Model hebben we legoblokjes ontwikkeld waarmee je heel eenvoudig precies kunt kiezen hoe je een leertraject ontwerp invult.

Sluiten

Gouden regels van aandacht

Welbevinden en betrokkenheid worden vanuit de meeste leertheorieën als belangrijke voorwaarde gezien voor effectief leren. Deze komen echter niet uit de lucht vallen. Om welbevinden en betrokkenheid te creëren is aandacht nodig. In de Gouden Regels van Aandacht worden zes vormen van aandacht onderscheiden waarmee je alle voorwaarden kunt scheppen die nodig zijn om je team of leerlingen effectief te laten leren, innoveren en ontwikkelen. Kort samengevat zijn dit:

 • Aandacht voor jezelf: 

Waar krijg je energie van? Wat kost je energie? Wat zijn je talenten? Wat voor iemand wil je zijn? Wat zijn je doelen?

 • Aandacht voor je team en leerlingen:

Wat heeft je teamlid of leerling nodig om zich te kunnen ontwikkelen? Hoe luister je werkelijk naar de vragen en behoeftes van je teamlid of leerling? Welke ontwikkel- en leerinstrumenten kun je inzetten om je teamlid of leerling te helpen?

 • Aandacht van je team en je leerlingen voor jou:

Hoe creëer je eigenaarschap en zelfsturing bij je team of leerlingen? Wat is nodig zodat je team of je leerlingen zich medeverantwoordelijk voelen voor de doelen?

 • Aandacht van je team of van de leerlingen voor elkaar:

Hoe creëer je een veilige en positieve sfeer waarin je team of je leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen? Hoe kunnen ze elkaar helpen? 

 • Aandacht voor de omgeving:

Zijn de juiste materialen, ruimtes en faciliteiten aanwezig die nodig zijn om innovaties uit te kunnen voeren? Nodigt de ruimte uit tot ontwikkelen?


Door aandacht centraal te stellen in je interactie met je team of je leerlingen, kun je op een effectieve manier de stappen van het horizontaal en het verticaal innovatie model doorlopen

Sluiten

Horizontaal en verticaal innovatiemodel

Innoveren is niet heel anders dan leren. Bij het doorlopen van een innovatietraject, doorloop je alle stappen van een leercyclus. Via het Fundamenteel Leer Model kun je op flexibele en inzichtelijke wijze een leerproces vormgeven. Vertaald naar een innovatietraject, worden de stappen van innovatie en leren beschreven in het Horizontaal Innovatiemodel. Frum begeleidt innovatie- en visietrajecten aan de hand van het Horizontaal Innovatie Model. Hierdoor wordt innoveren inzichtelijk voor alle betrokkenen en wordt ook duidelijk welk aspect van het innovatietraject aandacht nodig heeft. Hiermee kun je als school of organisatie duurzaam en constant leren integreren in je jaarlijkse praktijk.

Het Horizontaal Innovatie Model is gekoppeld aan het Verticale Innovatie Model. Dit model beschrijft de afstemming die plaats moet vinden tussen de externe factoren (zoals markt of overheidseisen), de visie van de directie, de wensen van het team, de individuele ontwikkeling van de teamleden en de leerlingen of klanten. Deze afstemming is nodig om tot succesvolle ontwikkeling en implementatie van innovatie te komen. In plaats van dat verschillende hiërarchische lagen elkaar tegenwerken, kan zo synergie gecreëerd worden. 

 

Sluiten

De Noordwijkse Methode

De leermodellen en stappenplannen waarmee Frum innovatietrajecten begeleidt, heeft zij oorspronkelijk ontwikkeld voor De Noordwijkse Methode, die succesvol op meer dan 100 scholen geheel of gedeeltelijk wordt gebruikt. Via deze link vind je meer informatie over De Noordwijkse Methode