“Je moet niet klaargestoomd worden voor een onbekende toekomst, je moet leren hoe je deze zelf kunt vormgeven.”

Voor bedrijven

Inmiddels kan Frum uit ervaring bevestigen dat leren bij bedrijven bijna hetzelfde gaat als in het onderwijs. Sinds 8 jaar begeleidt Frum innovatietrajecten en persoonlijke ontwikkeltrajecten bij diverse organisaties in binnen- en buitenland. Veel bedrijven worstelen hoe zij tot een lerende organisatie kunnen komen en hoe zij de talenten van hun medewerkers optimaal kunnen inzetten. Frum combineert kennis en ervaring met innovatieprocessen met zeer uitgebreide inhoudelijke kennis over leren en innoveren. Frum neemt bedrijven en organisaties stap voor stap mee om tot breed gedragen innovaties te komen waarbij het team vanuit intrinsieke motivatie en eigenaarschap aan de slag gaat met ontwikkeling. Een belangrijke kwaliteit van Frum is dat ze een complexe werkelijkheid kan vertalen naar een overzichtelijk geheel waarin voor alle betrokkenen duidelijk wordt wat de koers is, wat hun rol daarin kan zijn en hoe ze dit in praktijk kunnen toepassen.

Frum geeft daarnaast nationaal en internationaal interactieve lezingen en workshops over onderwerpen die gerelateerd zijn aan maatschappelijke trends en haar filosofie over leren. Frum inspireert met nieuwe ideeën en maakt deze meteen zo praktisch dat ze meteen toegepast kunnen worden door het publiek. Haar passie en bevlogenheid werken aanstekelijk.

De meeste lezingen en workshops kunnen als maatwerk aangepast worden aan de wensen van de organisatie. De lezingen en workshops kunnen zowel online als live gegeven worden.

Begeleiding innovatietrajecten en visietrajecten

Frum combineert kennis en ervaring met innovatieprocessen met zeer uitgebreide inhoudelijke kennis over leren en onderwijs. Hierdoor kan ze niet alleen begeleiding geven bij de stappen van een innovatie- of visietraject, maar kan Frum ook advies of suggesties geven over de didactische of pedagogische mogelijkheden. Met de werkwijze die Frum ontwikkeld heeft in het Horizontaal en het Verticaal Innovatie Model, wordt vernieuwen en leren overzichtelijk en behapbaar voor het hele team. Deze trajecten zijn altijd maatwerk en worden daarmee afgestemd op de organisatie en de wensen van de directie en het team.

Een belangrijke kwaliteit van Frum is dat ze een complexe werkelijkheid kan vertalen naar een overzichtelijk geheel waarin voor alle betrokkenen duidelijk wordt wat de koers is, wat hun rol daarin kan zijn en hoe ze dit in praktijk kunnen toepassen.

Interactieve lezing Trends voor de toekomst: Leren en innoveren in de 21e eeuw

Er gebeurt veel in de wereld en de ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Dit betekent dat er ook andere eisen aan leren gesteld worden. Robotisering, Artificiële intelligentie, Covid-19, internationalisatie en politieke en maatschappelijke verschuivingen hebben allemaal invloed op wat en hoe we kunnen leren. Tijdens deze lezing belicht Frum deze ontwikkelingen en geeft ze handvatten hoe je hier als bedrijf op kunt inspelen. Dit kan betekenen.

Interactieve lezing: Leidinggeven aan innovatie/ De Gouden Regels van Aandacht

We weten allemaal dat wat je aandacht geeft, groeit. Als je je organisatie wilt ontwikkelen of innovatieplannen hebt, dan is het belangrijk dat je medewerkers actief betrokken zijn. Vaak struikelen nieuwe ideeën en plannen omdat je team er niet klaar voor is of geen verantwoordelijkheid voelt. Frum heeft hiervoor de Gouden Regels van Aandacht ontwikkeld. Tijdens deze lezing licht Frum deze Gouden Regels toe en geeft ze praktische handvatten waarmee je deze regels kunt implementeren in je organisatie. Je krijgt een lijst met nieuwe inzichten en aandachtspunten waarmee je met je team aan de slag kunt. Hiermee maximaliseer je het potentieel van je medewerkers en daarmee de resultaten die je wil bereiken.

Workshop Hoe word je bedrijf een lerende organisatie?

Innovatie is een groot woord dat zowel kleine nieuwe stapjes als grote veranderingen in jouw organisatie dekt. Vaak is innovatie een lastig proces at veel meer inspanning vergt dan je ooit had gedacht. Er zijn echter makkelijke stappen die je kunt zetten om verandering te stimuleren en je team mee te krijgen in een positieve mindset. Tijdens deze workshop laat Frum zien welk stappen je kunt nemen om een succesvolle innovator te worden, samen met je team.

Frum zal uitleg geven over het Horizontaal en het Verticaal Innovatie Model, die je als handvatten kunt gebruiken. Deze helpen om je innovatieplannen inzichtelijk en begrijpelijk te maken voor je team en alle andere betrokkenen.

Workshop De fun van effectieve feedback

Feedback komt in allerlei vormen en maten. Het kan supereffectief zijn maar het kan ook het werkproces beschadigen of tot persoonlijke schade leiden. Als je het goed gebruikt, helpt feedback om werken en leren veel leuker te maken. Het kan het een belangrijk middel zijn waardoor je team kan ontwikkelen en groeien, zodat je bedrijf nog meer tot bloei komt. Tijdens deze workshop focust Frum op de volgende aspecten van feedback: Wat zijn de verschillende vormen van feedback en hoe zet je ze in? Hoe sluit je aan bij het leerniveau en de leerwensen van je teamleden? Groeimindset versus fixed mindset. Hoe maak je van je werkomgeving een veilige leeromgeving voor je teamleden?

Workshop Denkbubbels voor succesvolle professionele gesprekken

Een van de sleutelonderdelen van Frum’s filosofie zijn de Denkbubbels. Met deze set vragen kun je alle aspecten van een onderwerp onderzoeken, of dit nu over persoonlijke of zakelijke onderwerpen gaat. Het doel van deze workshop is om je te laten ervaren hoe je het succes van gesprekken kunt vergroten met behulp van de Denkbubbels. Vragen die aan bod komen zijn:
• Hoe kun je vaststellen wat precies het onderwerp van het gesprek wordt?
• Hoe kun je erachter komen of je de juiste informatie hebt die nodig is voor dit gesprek?
• Waar heeft dit onderwerp allemaal nog meer mee te maken?
• Hoe kunnen we het onderwerp vanuit verschillende perspectieven bekijken?
• Welke oplossingen kunnen we bedenken?
• Wat word je persoonlijke rol hierbij?
• Waarom is dit onderwerp belangrijk en wat heeft prioriteit?
Tijdens deze workshop kijken we naar praktische voorbeelden en verbinden we de Denkbubbels met concrete situaties in jouw werksituatie.

Voor scholen

Frum combineert kennis en ervaring met innovatieprocessen met zeer uitgebreide inhoudelijke kennis over leren en onderwijs. Hierdoor kan ze niet alleen begeleiding geven bij de stappen van een innovatie- of visietraject, maar kan Frum ook suggesties geven over de inhoudelijke mogelijkheden.  Frum levert altijd maatwerk en stemt de vorm en inhoud af op de organisatie […]

Lees meer

Ideeën

Denkbubbels

Fundamenteel leermodel

Gouden regels van aandacht

Horizontaal en verticaal innovatiemodel

De Noordwijkse Methode

Sluiten

Denkbubbels

De Denkbubbels zijn een set vragen waarmee je informatie op alle mogelijke manieren kunt onderzoeken. Het uitgangspunt hierbij is dat als je nadenkt, je aan het leren bent en nieuwe hersenverbindingen maakt. De Denkbubbels stimuleren nieuwsgierigheid en verwondering. Ook kun je met de Denkbubbels kritisch denken en probleemoplossend vermogen verbeteren en integreren in je onderwijs. Daarnaast worden de Denkbubbels ook veel ingezet als uitgangspunt voor innovatietrajecten, visietrajecten en als basis voor diagnostische gesprekken, zorggesprekken of therapeutische gesprekken. De volgende onderliggende concepten horen bij de Denkbubbels:

 • Onthouden en begrijpen
 • Onderzoek en kritische informatieverwerking
 • Verbanden leggen
 • Perspectief nemen
 • Persoonlijke relevantie
 • Waardebepaling
 • Creatief denken

De Denkbubbels kunnen gekoppeld worden aan een variëteit van werkvormen zoals mondelinge en schriftelijke communicatie (taal), onderzoekend en begrijpend lezen, ICT, kunst, muziek, theater, ICT, bewegend leren en coöperatief leren.

 

Sluiten

Fundamenteel leermodel

Het Fundamenteel Leer Model verdeelt de onderdelen van een leercyclus in duidelijke stappen. Per stap kun je als leerkracht of als ontwerper keuzes maken. Hierdoor kun je vanuit het onderwerp dat je wil behandelen kiezen welke doelen je centraal wilt stellen en hoe je nieuwe informatie aan wilt bieden. Vervolgens kun je deze informatie aan de hand van de Denkbubbels op alle mogelijke manieren onderzoeken. Dit kun je combineren met een werkvorm of vaardigheid waarmee je de nieuwe informatie toepast. De leercyclus wordt afgesloten met een reflectie op wat er geleerd is, zodat er weer nieuwe doelen gesteld kunnen worden. Het Fundamenteel Leer Model maakt differentiatie op niveau, tempo, inhoud en werkvormen erg eenvoudig. Bij elke stap van het Fundamenteel Leer Model hebben we legoblokjes ontwikkeld waarmee je heel eenvoudig precies kunt kiezen hoe je een leertraject ontwerp invult.

Sluiten

Gouden regels van aandacht

Welbevinden en betrokkenheid worden vanuit de meeste leertheorieën als belangrijke voorwaarde gezien voor effectief leren. Deze komen echter niet uit de lucht vallen. Om welbevinden en betrokkenheid te creëren is aandacht nodig. In de Gouden Regels van Aandacht worden zes vormen van aandacht onderscheiden waarmee je alle voorwaarden kunt scheppen die nodig zijn om je team of leerlingen effectief te laten leren, innoveren en ontwikkelen. Kort samengevat zijn dit:

 • Aandacht voor jezelf: 

Waar krijg je energie van? Wat kost je energie? Wat zijn je talenten? Wat voor iemand wil je zijn? Wat zijn je doelen?

 • Aandacht voor je team en leerlingen:

Wat heeft je teamlid of leerling nodig om zich te kunnen ontwikkelen? Hoe luister je werkelijk naar de vragen en behoeftes van je teamlid of leerling? Welke ontwikkel- en leerinstrumenten kun je inzetten om je teamlid of leerling te helpen?

 • Aandacht van je team en je leerlingen voor jou:

Hoe creëer je eigenaarschap en zelfsturing bij je team of leerlingen? Wat is nodig zodat je team of je leerlingen zich medeverantwoordelijk voelen voor de doelen?

 • Aandacht van je team of van de leerlingen voor elkaar:

Hoe creëer je een veilige en positieve sfeer waarin je team of je leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen? Hoe kunnen ze elkaar helpen? 

 • Aandacht voor de omgeving:

Zijn de juiste materialen, ruimtes en faciliteiten aanwezig die nodig zijn om innovaties uit te kunnen voeren? Nodigt de ruimte uit tot ontwikkelen?


Door aandacht centraal te stellen in je interactie met je team of je leerlingen, kun je op een effectieve manier de stappen van het horizontaal en het verticaal innovatie model doorlopen

Sluiten

Horizontaal en verticaal innovatiemodel

Innoveren is niet heel anders dan leren. Bij het doorlopen van een innovatietraject, doorloop je alle stappen van een leercyclus. Via het Fundamenteel Leer Model kun je op flexibele en inzichtelijke wijze een leerproces vormgeven. Vertaald naar een innovatietraject, worden de stappen van innovatie en leren beschreven in het Horizontaal Innovatiemodel. Frum begeleidt innovatie- en visietrajecten aan de hand van het Horizontaal Innovatie Model. Hierdoor wordt innoveren inzichtelijk voor alle betrokkenen en wordt ook duidelijk welk aspect van het innovatietraject aandacht nodig heeft. Hiermee kun je als school of organisatie duurzaam en constant leren integreren in je jaarlijkse praktijk.

Het Horizontaal Innovatie Model is gekoppeld aan het Verticale Innovatie Model. Dit model beschrijft de afstemming die plaats moet vinden tussen de externe factoren (zoals markt of overheidseisen), de visie van de directie, de wensen van het team, de individuele ontwikkeling van de teamleden en de leerlingen of klanten. Deze afstemming is nodig om tot succesvolle ontwikkeling en implementatie van innovatie te komen. In plaats van dat verschillende hiërarchische lagen elkaar tegenwerken, kan zo synergie gecreëerd worden. 

 

Sluiten

De Noordwijkse Methode

De leermodellen en stappenplannen waarmee Frum innovatietrajecten begeleidt, heeft zij oorspronkelijk ontwikkeld voor De Noordwijkse Methode, die succesvol op meer dan 100 scholen geheel of gedeeltelijk wordt gebruikt. Via deze link vind je meer informatie over De Noordwijkse Methode