Privacy Policy

Who we are Suggested text: Our website address is: https://frumvanegmond.com. Comments Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a […]

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://frumvanegmond.com.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Ideeën

Denkbubbels

Fundamenteel leermodel

Gouden regels van aandacht

Horizontaal en verticaal innovatiemodel

De Noordwijkse Methode

Sluiten

Denkbubbels

De Denkbubbels zijn een set vragen waarmee je informatie op alle mogelijke manieren kunt onderzoeken. Het uitgangspunt hierbij is dat als je nadenkt, je aan het leren bent en nieuwe hersenverbindingen maakt. De Denkbubbels stimuleren nieuwsgierigheid en verwondering. Ook kun je met de Denkbubbels kritisch denken en probleemoplossend vermogen verbeteren en integreren in je onderwijs. Daarnaast worden de Denkbubbels ook veel ingezet als uitgangspunt voor innovatietrajecten, visietrajecten en als basis voor diagnostische gesprekken, zorggesprekken of therapeutische gesprekken. De volgende onderliggende concepten horen bij de Denkbubbels:

 • Onthouden en begrijpen
 • Onderzoek en kritische informatieverwerking
 • Verbanden leggen
 • Perspectief nemen
 • Persoonlijke relevantie
 • Waardebepaling
 • Creatief denken

De Denkbubbels kunnen gekoppeld worden aan een variëteit van werkvormen zoals mondelinge en schriftelijke communicatie (taal), onderzoekend en begrijpend lezen, ICT, kunst, muziek, theater, ICT, bewegend leren en coöperatief leren.

 

Sluiten

Fundamenteel leermodel

Het Fundamenteel Leer Model verdeelt de onderdelen van een leercyclus in duidelijke stappen. Per stap kun je als leerkracht of als ontwerper keuzes maken. Hierdoor kun je vanuit het onderwerp dat je wil behandelen kiezen welke doelen je centraal wilt stellen en hoe je nieuwe informatie aan wilt bieden. Vervolgens kun je deze informatie aan de hand van de Denkbubbels op alle mogelijke manieren onderzoeken. Dit kun je combineren met een werkvorm of vaardigheid waarmee je de nieuwe informatie toepast. De leercyclus wordt afgesloten met een reflectie op wat er geleerd is, zodat er weer nieuwe doelen gesteld kunnen worden. Het Fundamenteel Leer Model maakt differentiatie op niveau, tempo, inhoud en werkvormen erg eenvoudig. Bij elke stap van het Fundamenteel Leer Model hebben we legoblokjes ontwikkeld waarmee je heel eenvoudig precies kunt kiezen hoe je een leertraject ontwerp invult.

Sluiten

Gouden regels van aandacht

Welbevinden en betrokkenheid worden vanuit de meeste leertheorieën als belangrijke voorwaarde gezien voor effectief leren. Deze komen echter niet uit de lucht vallen. Om welbevinden en betrokkenheid te creëren is aandacht nodig. In de Gouden Regels van Aandacht worden zes vormen van aandacht onderscheiden waarmee je alle voorwaarden kunt scheppen die nodig zijn om je team of leerlingen effectief te laten leren, innoveren en ontwikkelen. Kort samengevat zijn dit:

 • Aandacht voor jezelf: 

Waar krijg je energie van? Wat kost je energie? Wat zijn je talenten? Wat voor iemand wil je zijn? Wat zijn je doelen?

 • Aandacht voor je team en leerlingen:

Wat heeft je teamlid of leerling nodig om zich te kunnen ontwikkelen? Hoe luister je werkelijk naar de vragen en behoeftes van je teamlid of leerling? Welke ontwikkel- en leerinstrumenten kun je inzetten om je teamlid of leerling te helpen?

 • Aandacht van je team en je leerlingen voor jou:

Hoe creëer je eigenaarschap en zelfsturing bij je team of leerlingen? Wat is nodig zodat je team of je leerlingen zich medeverantwoordelijk voelen voor de doelen?

 • Aandacht van je team of van de leerlingen voor elkaar:

Hoe creëer je een veilige en positieve sfeer waarin je team of je leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen? Hoe kunnen ze elkaar helpen? 

 • Aandacht voor de omgeving:

Zijn de juiste materialen, ruimtes en faciliteiten aanwezig die nodig zijn om innovaties uit te kunnen voeren? Nodigt de ruimte uit tot ontwikkelen?


Door aandacht centraal te stellen in je interactie met je team of je leerlingen, kun je op een effectieve manier de stappen van het horizontaal en het verticaal innovatie model doorlopen

Sluiten

Horizontaal en verticaal innovatiemodel

Innoveren is niet heel anders dan leren. Bij het doorlopen van een innovatietraject, doorloop je alle stappen van een leercyclus. Via het Fundamenteel Leer Model kun je op flexibele en inzichtelijke wijze een leerproces vormgeven. Vertaald naar een innovatietraject, worden de stappen van innovatie en leren beschreven in het Horizontaal Innovatiemodel. Frum begeleidt innovatie- en visietrajecten aan de hand van het Horizontaal Innovatie Model. Hierdoor wordt innoveren inzichtelijk voor alle betrokkenen en wordt ook duidelijk welk aspect van het innovatietraject aandacht nodig heeft. Hiermee kun je als school of organisatie duurzaam en constant leren integreren in je jaarlijkse praktijk.

Het Horizontaal Innovatie Model is gekoppeld aan het Verticale Innovatie Model. Dit model beschrijft de afstemming die plaats moet vinden tussen de externe factoren (zoals markt of overheidseisen), de visie van de directie, de wensen van het team, de individuele ontwikkeling van de teamleden en de leerlingen of klanten. Deze afstemming is nodig om tot succesvolle ontwikkeling en implementatie van innovatie te komen. In plaats van dat verschillende hiërarchische lagen elkaar tegenwerken, kan zo synergie gecreëerd worden. 

 

Sluiten

De Noordwijkse Methode

De leermodellen en stappenplannen waarmee Frum innovatietrajecten begeleidt, heeft zij oorspronkelijk ontwikkeld voor De Noordwijkse Methode, die succesvol op meer dan 100 scholen geheel of gedeeltelijk wordt gebruikt. Via deze link vind je meer informatie over De Noordwijkse Methode