Ideeën

Denkbubbels

Fundamenteel leermodel

Gouden regels van aandacht

Horizontaal en verticaal innovatiemodel

De Noordwijkse Methode

Sluiten

Denkbubbels

De Denkbubbels zijn een set vragen waarmee je informatie op alle mogelijke manieren kunt onderzoeken. Het uitgangspunt hierbij is dat als je nadenkt, je aan het leren bent en nieuwe hersenverbindingen maakt. De Denkbubbels stimuleren nieuwsgierigheid en verwondering. Ook kun je met de Denkbubbels kritisch denken en probleemoplossend vermogen verbeteren en integreren in je onderwijs. Daarnaast worden de Denkbubbels ook veel ingezet als uitgangspunt voor innovatietrajecten, visietrajecten en als basis voor diagnostische gesprekken, zorggesprekken of therapeutische gesprekken. De volgende onderliggende concepten horen bij de Denkbubbels:

 • Onthouden en begrijpen
 • Onderzoek en kritische informatieverwerking
 • Verbanden leggen
 • Perspectief nemen
 • Persoonlijke relevantie
 • Waardebepaling
 • Creatief denken

De Denkbubbels kunnen gekoppeld worden aan een variëteit van werkvormen zoals mondelinge en schriftelijke communicatie (taal), onderzoekend en begrijpend lezen, ICT, kunst, muziek, theater, ICT, bewegend leren en coöperatief leren.

 

Sluiten

Fundamenteel leermodel

Het Fundamenteel Leer Model verdeelt de onderdelen van een leercyclus in duidelijke stappen. Per stap kun je als leerkracht of als ontwerper keuzes maken. Hierdoor kun je vanuit het onderwerp dat je wil behandelen kiezen welke doelen je centraal wilt stellen en hoe je nieuwe informatie aan wilt bieden. Vervolgens kun je deze informatie aan de hand van de Denkbubbels op alle mogelijke manieren onderzoeken. Dit kun je combineren met een werkvorm of vaardigheid waarmee je de nieuwe informatie toepast. De leercyclus wordt afgesloten met een reflectie op wat er geleerd is, zodat er weer nieuwe doelen gesteld kunnen worden. Het Fundamenteel Leer Model maakt differentiatie op niveau, tempo, inhoud en werkvormen erg eenvoudig. Bij elke stap van het Fundamenteel Leer Model hebben we legoblokjes ontwikkeld waarmee je heel eenvoudig precies kunt kiezen hoe je een leertraject ontwerp invult.

Sluiten

Gouden regels van aandacht

Welbevinden en betrokkenheid worden vanuit de meeste leertheorieën als belangrijke voorwaarde gezien voor effectief leren. Deze komen echter niet uit de lucht vallen. Om welbevinden en betrokkenheid te creëren is aandacht nodig. In de Gouden Regels van Aandacht worden zes vormen van aandacht onderscheiden waarmee je alle voorwaarden kunt scheppen die nodig zijn om je team of leerlingen effectief te laten leren, innoveren en ontwikkelen. Kort samengevat zijn dit:

 • Aandacht voor jezelf: 

Waar krijg je energie van? Wat kost je energie? Wat zijn je talenten? Wat voor iemand wil je zijn? Wat zijn je doelen?

 • Aandacht voor je team en leerlingen:

Wat heeft je teamlid of leerling nodig om zich te kunnen ontwikkelen? Hoe luister je werkelijk naar de vragen en behoeftes van je teamlid of leerling? Welke ontwikkel- en leerinstrumenten kun je inzetten om je teamlid of leerling te helpen?

 • Aandacht van je team en je leerlingen voor jou:

Hoe creëer je eigenaarschap en zelfsturing bij je team of leerlingen? Wat is nodig zodat je team of je leerlingen zich medeverantwoordelijk voelen voor de doelen?

 • Aandacht van je team of van de leerlingen voor elkaar:

Hoe creëer je een veilige en positieve sfeer waarin je team of je leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen? Hoe kunnen ze elkaar helpen? 

 • Aandacht voor de omgeving:

Zijn de juiste materialen, ruimtes en faciliteiten aanwezig die nodig zijn om innovaties uit te kunnen voeren? Nodigt de ruimte uit tot ontwikkelen?


Door aandacht centraal te stellen in je interactie met je team of je leerlingen, kun je op een effectieve manier de stappen van het horizontaal en het verticaal innovatie model doorlopen

Sluiten

Horizontaal en verticaal innovatiemodel

Innoveren is niet heel anders dan leren. Bij het doorlopen van een innovatietraject, doorloop je alle stappen van een leercyclus. Via het Fundamenteel Leer Model kun je op flexibele en inzichtelijke wijze een leerproces vormgeven. Vertaald naar een innovatietraject, worden de stappen van innovatie en leren beschreven in het Horizontaal Innovatiemodel. Frum begeleidt innovatie- en visietrajecten aan de hand van het Horizontaal Innovatie Model. Hierdoor wordt innoveren inzichtelijk voor alle betrokkenen en wordt ook duidelijk welk aspect van het innovatietraject aandacht nodig heeft. Hiermee kun je als school of organisatie duurzaam en constant leren integreren in je jaarlijkse praktijk.

Het Horizontaal Innovatie Model is gekoppeld aan het Verticale Innovatie Model. Dit model beschrijft de afstemming die plaats moet vinden tussen de externe factoren (zoals markt of overheidseisen), de visie van de directie, de wensen van het team, de individuele ontwikkeling van de teamleden en de leerlingen of klanten. Deze afstemming is nodig om tot succesvolle ontwikkeling en implementatie van innovatie te komen. In plaats van dat verschillende hiërarchische lagen elkaar tegenwerken, kan zo synergie gecreëerd worden. 

 

Sluiten

De Noordwijkse Methode

De leermodellen en stappenplannen waarmee Frum innovatietrajecten begeleidt, heeft zij oorspronkelijk ontwikkeld voor De Noordwijkse Methode, die succesvol op meer dan 100 scholen geheel of gedeeltelijk wordt gebruikt. Via deze link vind je meer informatie over De Noordwijkse Methode

C.V. Frum

Frum is een expert op alles wat met leren, gedrag en ontwikkeling te maken heeft. Aansluitend op nieuwe trends en maatschappelijke innovaties, heeft zij praktische tools en modellen ontwikkeld. Hiermee kunnen innovatie en leren in allerlei contexten worden vormgegeven vanuit duidelijke en simpele stappen. Tijdens lezingen, workshops en innovatietrajecten inspireert zij deelnemers met haar enthousiasme en kennis die direct toepasbaar zijn in de praktijk.

In 2006 heeft Frum een eigen basisschool opgericht in Noordwijk, Algemeen Bijzondere Basisschool De Noordwijkse School. Voor De Noordwijkse School heeft zij een eigen onderwijsfilosofie ontwikkeld, De Noordwijkse Methode. Na twee jaar waren er al wachtlijsten en kwamen er steeds meer vragen van andere scholen of Frum hen wilde helpen innoveren met haar ideeën en werkwijze.

Inmiddels werken ongeveer 30 scholen met De Noordwijkse Methode en een paar honderd met elementen ervan. Ook worden de onderliggende leerprincipes inmiddels toegepast op middelbare scholen, HBO en universiteit en bedrijven. Ook begeleidt Frum internationaal een divers palet aan innovatieprojecten en geeft ze lezingen.

Hierbij is het mooi om te zien dat de universele leerprincipes waarop Frum haar filosofie en innovatiemodellen op baseert, zowel binnen het onderwijs, als bij bedrijven en andere instellingen succesvol toepasbaar zijn.

Direct contact

Aanbod

Voor bedrijven

Inmiddels kan Frum uit ervaring bevestigen dat leren bij bedrijven bijna hetzelfde gaat als in het onderwijs. Sinds 8 jaar begeleidt Frum innovatietrajecten en persoonlijke ontwikkeltrajecten bij diverse organisaties in binnen- en buitenland. Veel bedrijven worstelen hoe zij tot een lerende organisatie kunnen komen en hoe zij de talenten van hun medewerkers optimaal kunnen inzetten. […]

Lees meer

Voor scholen

Frum combineert kennis en ervaring met innovatieprocessen met zeer uitgebreide inhoudelijke kennis over leren en onderwijs. Hierdoor kan ze niet alleen begeleiding geven bij de stappen van een innovatie- of visietraject, maar kan Frum ook suggesties geven over de inhoudelijke mogelijkheden.  Frum levert altijd maatwerk en stemt de vorm en inhoud af op de organisatie […]

Lees meer

Recente projecten

Transforming education in Hong Kong, one teacher, one school at a time

Samen met Kennisland Amsterdam en Ednovators Hongkong begeleidt Frum sinds 2017 elk jaar een groep Hongkong docenten van verschillende scholen bij het innoveren van hun onderwijs. Hierbij geeft ze samen met Kennisland workshops over wetenschappelijke inzichten over leren, trends in onderwijs, over eigenaarschap en differentiatie en over de stappen van een innovatieproces. Dit alles gebeurt op locatie in Hongkong. Vervolgens komen de Hongkong docenten een week naar Nederland om innovatieve scholen te bezoeken en contact te leggen met andere innovatieve docenten wereldwijd. 

Onderwijs vernieuwen op VO school KSH

Frum begeleidt regelmatig innovatietrajecten op middelbare scholen. Een recent voorbeeld hiervan is de KSH in Hoofddorp. De KSH is een voortgezet onderwijs school voor MAVO, HAVO en VWO met ambitieuze innovatieplannen. Onder begeleiding van Frum hebben het MT en het team hun nieuwe visie uitgewerkt. Hierop aansluitend is een innovatieteam gestart die als voorlopers bezig zijn met onderwerpen als doelgericht werken, formatief toetsen, overkoepelende vaardigheden bètavakken en de integratie van Nederlands vaardigheden in de andere vakken. Frum ondersteunt het innovatieteam bij het ontwerpen en implementeren van de innovaties. Binnen twee jaar zijn er grote stappen gemaakt in de invulling van een flexibel rooster, integratie van vakken, vernieuwing van het vreemdetalenonderwijs. 

Leren en innoveren in een internationaal accountantsnetwerk

Prime Global is een internationaal netwerk waar wereldwijd 300 accountancy bedrijven uit meer dan 100 landen aan verbonden zijn. Jaarlijks organiseert Prime Global een congres voor al haar leden. Frum heeft verschillende workshops en interactieve lezingen gegeven over onder andere Leiding geven aan innovatie, De Denkbubbels als middel om ontwikkeling te analyseren en aandacht als basis voor teamontwikkeling. 

Filmpje Tijo van Eeghen

De Tijo van Eeghenschool in Aerdenhout werkt sinds een paar jaar met De Noordwijkse Methode. Om leerkrachten in Hongkong mee te nemen in de stappen van het Fundamenteel Leer Model en het ontwerpen van hun lessen is er een film gemaakt waarin een atelierle

Lees meer

Artikel over Leiding geven aan Innovaties

In dit artikel wordt een kort overzicht gegeven van verschillende factoren die van invloed zijn op het slagen van een innovatieproces. Na een korte beschrijving van externe factoren, worden het horizontaal en het verticaal innovatiemodel besproken. Ook ko

Lees meer

Filmpje Marcel Happy Places

Marcel Kampman heeft voor zijn project Happyplaces een persoonlijke film gemaakt van Frum waarin zij verteld over hoe zij ruimte creëert. Frum vertelt in deze film over haar filosofie, ideeën en hoe deze tot stand zijn gekomen. Hoe kun je ruimte creëren d

Lees meer
Meer op mijn blog